Novosti

Događaji, Novosti

POZVANA PREDAVANJA – 6. HTD kongres

OTVARANJE KONGRESA: Piet de Boer, Switzerland: Trauma surgery - past, present and road to future PERIPROTETIČKI PRIJELOMI: Plamen Kinov, Bulgaria: Outcomes after surgical treatment of femoral periprosthetic fracturesPlamen Kinov, Bulgaria: Infective periprosthetic fracture – how to treat ?Krisztian Sisak, Hungary: Proximal bone remodeling in femoral revisions for periprosthetic fractures using the Wagner SL stemKrisztian Sisak, Hungary: The treatment of pelvic…read more
Događaji, Novosti

HLK bodovi – 6. KONGRES HRVATSKOG TRAUMATOLOŠKOG DRUŠTVA

Poštovani, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom 6. KONGRES HRVATSKOG TRAUMATOLOŠKOG DRUŠTVA S Međunarodnim Sudjelovanjem  kao Domaći kongres s međunarodnim sudjelovanjem te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 16 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 11 bodova. Srdačan pozdrav, Hrvatsko traumatološko društvoread more