Misija i vizija

Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HTD) jedno je od stručnih društava koja djeluju i ispunjavaju zadaće u skladu sa statutom Zbora. Naša misija je omogućiti i provoditi usavršavanje naših članova, svih onih koji se bave patologijom koštano – zglobnog sustava.
Nadalje, svjesni da je jedan od temelja kvalitete dobra edukacija, važan dio aktivnosti Hrvatskog traumatološkog društva je provođenje i unapređenje znanstveno – istraživačkog rada, kao i aktivna suradnja s edukacijskim ustanovama, prije svega medicinskim fakultetima, ali i drugim visokim učilištima. Sve ovo čini i jedinstvenu priliku za poboljšanje provođenja medicinske nastave na svim razinama.
Stručna društva, pa tako i naše redovito kao savjetodavna tijela sudjeluju u donošenju i provođenju zakona i pravilnika na polju svojih djelatnosti. Dužnost HTD – a jest da putem tih aktivnosti kontinuirano poboljšava društveni status svojih članova, poglavito kroz djelovanje onih koji sudjeluju u različitim oblicima društvene uprave i vlasti.
HTD kontinuirano mora biti aktivno i prepoznatljivo razvijajući suradnju sa svim ostalim srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, nastojeći što više sudjelovati na tuzemnim i inozemnim stručnim skupovima. Kvalitetna organizacija takvih skupova jača snagu i ugled društva.
Kao i sva ostala stručna društva, i članovi HTD moraju na svim razinama svakodnevno djelovati prosvjetiteljski i savjetodavno, kako bi se prije svega prevenirao nastanak ozljeda i unaprijedilo njihovo liječenje, čime se bez sumnje podiže kvaliteta ukupnog zdravlja našeg stanovništva.
Kako ćemo sve to postizati?
Ciljevi naše misije zahtjevni su i odgovorni, i ne mogu se provoditi sami niti ih može provoditi društvo. Mogu ih provoditi isključivo jaki pojedinci koji shvaćaju važnost ovih ciljeva i spremni su svojim požrtvovnim radom dati sve od sebe da se oni ostvare. Udruživanjem takvih pojedinaca nastaje snažno i ugledno društvo, što HTD jest i mora biti.
Svi članovi našeg društva moraju prije svega raditi na svojoj ljudskoj i stručnoj kvaliteti, te naravno poštivati opću i stručnu etiku i dostojanstvo bolesnika. Za jačanje društva i postizanje navedenih ciljeva jednako je važno uzajamno kolegijalno ponašanje svih članova bez obzira na iskustvo, hijerarhijski položaj ili političko i svjetonazorsko opredjeljenje.
Sve ideje i prijedlozi bilo kojeg člana društva moraju se prodiskutirati, jer puno ideja donosi i puno prilika za jačanje i napredak društva.
Niti jedan član ne smije kroz rad našeg društva ostvarivati svoje privatne interese, a poglavito ne one koji bi mogli na bilo koji način štetiti drugim članovima ili ugroziti ciljeve rada HTD!