Organizacija

UPRAVNI ODBOR 

prof. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med. – KBC Zagreb – predsjednik Hrvatskog traumatološkog društva

prof. dr. sc. Dinko Vidović, prim. dr. med. – Klinika za traumatologiju KBC SM – prvi dopredsjednik 

prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med. – KB Merkur – drugi dopredsjednik 

doc. dr. sc. Tomislav Žigman, dr. med. – KBC Zagreb – rizničar 

dr. sc. Tomislav Vlahović, dr. med. – Klinika za traumatologiju KBC SM – tajnik 

Dejan Blažević, dr. med. – Klinika za traumatologiju KBC SM – administrativni tajnik 

Članovi UO HTD-a  

1. Dalibor Kristek, dr. med. – KBC Osijek 

2. Josip Janković, dr. med. – ŽB Sl-Brod 

3. Robert Grudić, dr. med. – ŽB Čakovec 

4. Denis  Grgurović, dr. med. – OB Varaždin 

5. Nenad Teufel, dr. med. – OB Koprivnica 

6. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. – KBC Rijeka 

7. Prim. Nadomir Gusić, dr. med. – OB Pula 

8. Jaša Pavić, dr. med. – OB Zadar 

9. Mirko Grgurev, dr. med. – KBC Rijeka  

10. Josip Knežević, dr. med.  – KBC Split  

11. doc. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. – OB Dubrovnik  

12. doc. prim. dr. sc. Srećko Sabalić, dr. med.  – Klinika za traumatologiju KBC SM 

13. prim. dr. sc. Dragan Đurđević, dr. med.  – Klinika za traumatologiju KBC SM 

14. prim. dr. sc. Tonisav Antoljak, dr. med.  – KBC Zagreb 

15. prof. dr. sc. Aljoša Matejčić, dr. med.  – KBC SM Vinogradska 

16. Tomislav Matejić, dr. med. – KB Sv. Duh  

17. prof. dr. sc. Božidar Šebečić, dr. med. –  KB Merkur 

18. Domagoj Lemac, dr. med.– KB Dubrava 

19. prim. dr. sc. Bore Bakota, dr. med. – MedUni Klinikum LKH Graz, Austria 

SEKCIJE 

a )Sekcija za edukaciju i znanstveno publiciranje 

prim. dr. sc. Bore Bakota – MedUni Klinikum LKH Graz, Austria  – predsjednik sekcije

b) Sekcija za specijalizante ortopedije i traumatologije 

Dino Bobovec, dr. med. – KBC Zagreb – predsjednik sekcije

c) Sekcija za smjernice liječenja u traumatologiji 

Ana Čizmić, dr. med. – Klinika za traumatologiju KBC SM – predsjednik sekcije