„Izrada smjernica Hrvatskog traumatološkog društva – lakat i podlaktica“ 17.11.2020.

Hrvatsko traumatološko društvo prepoznaje trajnu stručnu edukaciju, primarno specijalista i specijalizanata ortopedije i traumatologije, ali i svih ostalih zdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u liječenju i rehabilitaciji traumatoloških bolesnika iz Hrvatske, kao neizostavni dio napredovanja struke, te i  u ovim zahtjevnim vremenima nastavlja sa edukacijom u obliku webinara. 

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju stručni skup „Izrada smjernica Hrvatskog traumatološkog društva – lakat i podlaktica “, na kojem je sudjelovalo 86  kolegica i kolega iz većine hrvatskih bolnica  , održan je  17.11.2020. u obliku webinara preko „Zoom“ platforme. Osim prikaza operativnih pristupa (dr. Prtorić, doc. dr. sc. Dobrić) i smjernica za liječenje prijeloma lakta i podlaktice, uz svaku temu prikazano je i nekoliko slučajeva liječenja navedenih prijeloma. Obrađene su teme iz prijeloma distalnog okrajka nadlaktične kosti ( dr Šimunić, dr. Čizmić), prijelomi i luksacije u području lakta (dr. Eder, dr. sc. Vlahović), prijeloma dijafize podlaktice (dr. Bobovec, doc. dr. sc. Dobrić), te prijeloma u području ručnog zgloba (dr. Vurnek, dr. Jurina). Skup je prijavljen i bodovan HLK sa 3 boda za polaznike i 4 bodova za predavače.

Hrvatsko traumatološko društvo se zahvaljuje svima na odazivu, koji potvrđuje da je stalna stručna edukacija, i u ovim zahtjevnim vremenima,  neophodna u svrhu svakodnevnog napretka struke i brige za ortopedsko-traumatološke bolesnike u Republici Hrvatskoj. Sljedeći  stručni sastanak  „Izrada smjernica Hrvatskog traumatološkog društva – zdjelica i acetabulum“ održati će se u veljači 2021. godine  u obliku webinara preko  „Zoom“ platforme.

Komentiraj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)