2019. Izvještaj Godišnje i izborne skuštine HTD-a i Konstituirajuće sjednice Upravnog odbora HTD-a

Zapisnik Godišnje i izborne skupštine Hrvatskog traumatološkog društva HLZ, Zagreb 8.11.2019.

Godišnja i izborna skupština HTD HLZ održana je 8.11.2019. u dvorani hotela Antunović, s početkom u 18:00 h.
Skupštini je prisustvovalo 35 članova HTD. (Popis prisutnih članova je u privitku)
Na temelju odluke UO HTD predložen je slijedeći dnevni red:

 1. Pozdravna riječ predsjednika HTD – prvi dopredsjednik doc. dr. sc. Dobrić
 2. Izvješće predsjednika o radu u 4-godišnjem razdoblju – prvi dopredsjednik doc. dr. sc. Dobrić
 3. Izvješće rizničara – doc. dr. sc. Vidović
 4. Izbor Radnog predsjedništva
 5. Izbor zapisničara
 6. Izbor Verifikacijskog odbora
 7. Prijedlozi za izbor predsjednika HTD
 8. Prijedlozi za izbor prvog dopredsjednika HTD
 9. Prijedlozi za izbor članova UO HTD- prijedlog po listama
 10. Izbori
 11. Rezultati izbora za predsjednika, prvog dopredsjednika te UO HTD
 12. Obraćanje novoizabranog predsjednika
 13. Domjenak

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nakon kratkog uvodnog izlaganja dosadašnjeg tajnika HTD dr. Vlahovića usljedila je pozdravna riječ te izvješće predsjednika HTD o proteklom 4-godišnjem razdoblju. Isto je zbog opravdanog izostanka dosadašnjeg predsjednika HTD prof. dr. sc. Cicvarića podnio dosadašnji prvi dopredsjednik HTD doc. dr. sc. Dobrić.
Dosadašnji prvi dopredsjednik HTD doc .dr. sc. Dobrić podnio je izvješće o aktivnostima HTD u proteklom mandatu, naveo ostvarene ciljeve te se osvrnuo na glavne probleme u radu Društva (prezentacija je sastavni dio zapisnika).
Na završetku izlaganja dosadašnjeg prvog dopredsjednika, članovi su glasali o priloženom službenom izvješću rada Hrvatskog traumatološkog društva. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Dosadašnji rizničar HTD doc. dr. sc. Vidović podnio je izvješće o financijskom poslovanju društva. U izvješću je navedeno da su tijekom proteklog mandata financijska sredstva na računu HTD smanjena te je naglašena potreba za redovitim uplaćivanjem godišnje članarine. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu:
Radno predsjedništvo:

 1. dr. sc. Tomislav Vlahović, dr. med. – predsjednik
 2. doc. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med. – ovjerovitelj zapisnika
 3. prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med.

Za zapisničara je predložen i prihvaćen Dino Bobovec, dr. med.

Prema Statutu, a na prijedlog prisutnih članova HTD izabrano je Verifikacijsko izborno povjerenstvo u sastavu:

 1. Ana Čizmić, dr. med.
 2. Mladen Japjec, dr. med.
 3. Tomislav Sečan, dr. med.

Prema Statutu Hrvatskog traumatološkog društva članovi su upoznati s načinom rada Izborne skupštine i načinom izbora. Jednoglasno je prihvaćen način izbora članova UO na temelju liste kandidata.
PRIJEDLOZI KANDIDATA:
ZA PREDSJEDNIKA (izbor jednog kandidata):

 1. doc. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med.
  ZA PRVOG DOPREDSJEDNIKA (izbor jednog kandidata):
 2. doc. dr. sc. Dinko Vidović, dr. med.
  ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA:
 3. Dalibor Kristek – KBC Osijek
 4. Josip Janković – ŽB Sl. Brod
 5. Robert Grudić – ŽB Čakovec
 6. Denis Grgurović – OB Varaždin
 7. Nenad Teufel – OB Koprivnica
 8. Tedi Cicvarić – KBC Rijeka
 9. Nadomir Gusić – OB Pula
 10. Jaša Pavić – OB Zadar
 11. Mirko Grgurev – KBC Rijeka
 12. Josip Knežević – KBC Split
 13. Marijo Bekić – OB Dubrovnik
 14. Srećko Sabalić – Klinika za traumatologiju KBC SM
 15. Dragan Đurđević – Klinika za traumatologiju KBC SM
 16. Tonisav Antoljak – KBC Zagreb
 17. Aljoša Matejčić – KBC SM Vinogradska
 18. Tomislav Matejić – KB Sv. Duh
 19. Božidar Šebečić – KB Merkur
 20. Domagoj Lemac – KB Dubrava
 21. Bore Bakota – MedUni Klinikum LKH Graz, Austria 

Nije bilo drugih prijedloga za kandidate. Nakon pripreme glasačkih listića s predloženim kandidatima provedeno je tajno glasanje.
Potom je Verifikacijsko izborno povjerenstvo objavilo rezultate glasanja:
Ukupno je glasalo 35 članova od čega je bilo 5 nevažećih glasačkih listića. Na ostalim listićima jednoglasno je odabrano kako slijedi.


Verifikacijsko izbornopovjerenstvo objavilo je rezultete:
PREDSJEDNIK: doc. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med.
DOPREDSJEDNIK: doc. dr. sc. Dinko Vidović, dr. med.
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:
Dalibor Kristek – KBC Osijek
Josip Janković – ŽB Sl. Brod
Robert Grudić – ŽB Čakovec
Denis Grgurović – OB Varaždin
Nenad Teufel – OB Koprivnica
Tedi Cicvarić – KBC Rijeka
Nadomir Gusić – OB Pula
Jaša Pavić – OB Zadar
Mirko Grgurev – KBC Rijeka
Josip Knežević – KBC Split
Marijo Bekić – OB Dubrovnik
Srećko Sabalić – Klinika za traumatologiju KBC SM
Dragan Đurđević – Klinika za traumatologiju KBC SM
Tonisav Antoljak – KBC Zagreb
Aljoša Matejčić – KBC SM Vinogradska
Tomislav Matejić – KB Sv. Duh
Božidar Šebečić – KB Merkur
Domagoj Lemac – KB Dubrava
Bore Bakota – MedUni Klinikum LKH Graz, Austria 

Novi predsjednik je potom upoznao prisutne članove sa ciljevima i zadaćama u razdoblju rada HTD 2019.-2023.

Prisutni članovi jednoglasno su prihvatili plan rada HTD u razdoblju 2019.-2023.

Zapisnik Konstituirajuće sjednice UO Hrvatskog traumatološkog društva

Konstituirajuća sjednica održana je 8.11.2019. u hotelu Antunović u Zagrebu, s početkom u 18:50 h.

Sjednici su prisustvovali novoizabrani članovi Predsjedništva HTD u sastavu:

PREDSJEDNIK: doc. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med.
PRVI DOPREDSJEDNIK: doc. dr. sc. Dinko Vidović, dr. med.
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 1. Dalibor Kristek – KBC Osijek
 2. Josip Janković – ŽB Sl. Brod
 3. Robert Grudić – ŽB Čakovec
 4. Denis Grgurović – OB Varaždin
 5. Nenad Teufel – OB Koprivnica
 6. Nadomir Gusić – OB Pula
 7. Mirko Grgurev – KBC Rijeka
 8. Josip Knežević – KBC Split
 9. Dragan Đurđević – Klinika za traumatologiju KBC SM
 10. Tonisav Antoljak – KBC Zagreb
 11. Tomislav Matejić – KB Sv. Duh
 12. Božidar Šebečić – KB Merkur
 13. Bore Bakota – MedUni Klinikum LKH Graz, Austria 

Na prijedlog novog predsjednika doc. dr. sc. Dobrića Upravni odbor je odabrao:
Drugog dopredsjednika: prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med.
Tajnika: dr. sc. Tomislav Vlahović, dr. med.
Rizničara: dr. sc. Tomislav Žigman, dr. med.

Potom je proveden izbor predsjednika sekcija HTD-a kako slijedi, što je jednoglasno prihvaćeno.

a )Sekcija za edukaciju i znanstveno publiciranje
dr. sc. Bore Bakota, dr. med.
b) Sekcija za specijalizante ortopedije i traumatologije
Dino Bobovec, dr. med.
c) Sekcija za smjernice liječenja u traumatologiji
Ana Čizmić, dr. med.

Prijedlog da prvi dopredsjednik bude predložen za predsjednika društva u slijedećem mandatu je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog da se sljedeći godišnji sastanak društva održi u Sl. Brodu u listopadu 2020.je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog da se organizira sastanak HTD-a i MAOT-a u 2020., te da organizacijski i znanstveni odbor čine Vidović, Blažević, Bobovec, Čizmić je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog za održavanje sastanka i predavanja za specjalizanate i mlade specijaliste u organizaciji sekcije za specijalizante OiT sa programom koji će sastaviti dr. Bobovec je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog da se pripremi program sastanaka o smjernicama u traumatologiji HTD-a u razdoblju 2020 – 2022 koji će sastaviti dr. Čizmić je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog da se Dejan Blažević, dr. med. izabere za administrativnog tajnika HTD-a je jednoglasno prihvaćen.

Komentiraj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)